ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

24641111 - 99755436

                                                1 . Συνέσειο Ιατρικό Κέντρο , Ραφαήλ Σάντη 15 , Λάρνακα , 6052                                                                              2.  Ιατρικό Κέντρο Λίμνη , Σωτήρας 6 , Παραλίμνι , 5286                                                 

COPYRIGHT 2017 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χειρουργική Εγκεφάλου

Όγκοι, Τραύμα, Υδροκέφαλος, Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα, Σύνδρομο Chiari